Czy wcześniejsza spłata pożyczki bądź wcześniejsza spłata raty jest obciążona dodatkową opłatą?

Wcześniejsze uregulowanie raty bądź całkowita spłata pożyczki przed wyznaczonym terminem nie wiąże się z żadnymi ukrytymi opłatami.