Czy mogę zmienić terminy spłaty rat?

Zdajemy sobie sprawę z nieprzewidywalnych sytuacji życiowych, dlatego w SPONTO istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności miesięcznej raty po terminowym uregulowaniu pierwszej raty.